94

O Jezu, Słońce naszych dni

1. O Jezu, Słońce naszych dni,
obecny jesteś pośród nas.
Niech chwała Twoja wiecznie brzmi
po wszystkie dni, po wszystek czas.
Tyś przyszedł, aby zbawić świat,
dokonać wzniosły Boski plan
i rządzić będziesz tysiąc lat,
by dźwignąć z grzechu ludzki stan.
2. O Zbawco! Sercem moim rządź
i wierze mojej dodaj sił.
Ucieczką moją zawsze bądź,
bym zawsze Tobie wierny był.
Tam dążę, gdzie Twój wskaże ślad,
z wdzięcznością ścierpię trud i znój.
Jam z Tobą zawsze cierpieć rad,
o, miłościwy Zbawco mój.
3. Miłością swoją otocz mnie
i prowadź do Ojcowskich nóg;
a gdy już śmierć przybliży się,
racz przyjąć mnie w niebiański próg.
Tam wreszcie ujrzę Twoją twarz,
osiągnę z Tobą Boski stan.
Koronę mi żywota dasz,
boś Ty miłości pełen Pan.