90a

Drogi Zbawco i mój Panie

1. Drogi Zbawco i mój Panie,
Tobie życie, Prawdy blask.
Ty wciąż o mnie masz staranie,
Tyś jest źródłem wszelkich łask.
2. O Baranku, Boży Święty,
Nie ma granic łaska Twa,
Tyś w miłości niepojęty,
Serce me wdzięcznością drga.
3. Chcę dla Ciebie oddać życie,
bo cóż w zamian ja dam Ci ?
Tyś jak słońce na błękicie,
blaskiem Prawdy świecisz mi.