8

Dla Jezusa, Zbawiciela

1. Dla Jezusa, Zbawiciela,
całe życie chętnie dam.
Nie chcę sławy ni wesela,
tylko Jemu służyć sam.
Jezu, Słońce moich dni,
daj nagrodę zdobyć mi.
2. Lata me, dni i godziny
spędzić chcę dla sprawy Twej.
A dla Prawdy Twej przyczyny
łaskę na mą duszę zlej.
Jezu, wzorem dla mnie bądź!
Jezu, sercem moim rządź!
3. Chwała Tobie, Jezu, chwała!
Krzyż Twój Prawdą wieczną lśni;
Tobie winna ziemia cała
życie po wieczyste dni.
Dla Jezusa umrę rad,
aby wstąpić w Jego ślad.