76

Już wschodzi Słońce przyszłych lat

1. Już wschodzi Słońce przyszłych lat
i rozpromienia wschód.
Już Zbawca przyszedł na ten świat
uwolnić wierny lud.
2. I jeszcze tylko chwila prób,
ucisku krótki czas,
bo choć nas czeka czarny grób,
Pan z grobu wzbudzi nas.
3. Przez Jego krzyż i świętą krew
Pan nasze grzechy zmył,
przebłagał słuszny Boży gniew,
słabości nasze skrył.
4. Na ziemi już obecny Pan,
wnet rządy zacznie swe
i uszlachetni każdy stan,
bo wszystkich zbawić chce.
5. Hosanna Tobie, Zbawco nasz!
W miłości nami rządź.
Ty sprawiedliwość światu dasz,
więc pochwalony bądź!