66

Bóg obiecał pełen chwały dzień

1. Bóg obiecał pełen chwały dzień,
wiarą widzim, że zbliża się on.
W blasku Prawdy znika nocy cień,
Król przybywa od niebiańskich stron.
Chór:
Przyszły czas, miły czas,
kiedy będziem z Panem wszyscy wraz.
Przyszły czas, słodki czas,
kiedy w niebo przyjmie Zbawca nas.
2. W dniu tym czarny otworzy się grób,
ludzkość dziwny uzyska swój stan,
a gdy przyjdzie czas sądu i prób,
żywot wieczny w nagrodę da Pan.
3. Kościołowi Pan inny da dział,
więcej znaczy dla niego ten dzień.
Pan go weźmie do niebiańskich chwał
i uwielbi wśród anielskich pień.
4. Gdy Królestwa nastanie już czas,
z ziemi tej zniknie śmierć, zniknie ból.
Sprawiedliwie wynagrodzi nas
ten największy sprawiedliwy król.