65

O Dawco życia, chwała Ci

1. O, Dawco życia, chwała Ci
za wszystko, coś uczynił nam!
Niech Twoje imię w chwale lśni,
niech wiedzie nas do nieba bram.
2. Choć przeciw Tobie zgrzeszył świat,
Tyś na ofiarę Syna dał.
Królestwo dałeś przyszłych lat,
by człowiek Twoją dobroć znał.
3. Przyjm, Ojcze, dzisiaj służbę mą.
Niech mnie posila wciąż duch Twój.
Chcę wiernie spełniać wolę Twą,
boś Ty najlepszy Ojciec mój.
4. Bądź wola Twoja w każdy czas,
czy zło, czy dobro zsyłasz mi,
a tylko pozwól z Panem wraz
oglądać Cię w Królestwa dni.