6

Maluczkim Stadkiem Pan nas zwie

1. Maluczkim Stadkiem Pan nas zwie,
nas, którzy wierzym Mu.
Nas, z których świat dziś śmieje się,
nas, którzy cierpim tu.
2. Maluczkim stadkiem Kościół jest,
lecz z nami zawsze Pan.
Z nas każdy dostał Ducha chrzest
i wierzy w Boski plan.
3. Maluczkie stadko, mało nas,
cierpimy trud i ból.
Lecz wierzym, że już bliski czas,
gdy nas nagrodzi Król.
4. Maluczkie stadko wiernie trwa
w głoszeniu Prawdy słów.
A za to Bóg nagrodę da,
gdy słońce wstanie znów.
5. Gdy Tysiąclecia błyśnie dzień,
Pan nas nagrodzić chce.
I weźmie w niebo pośród pień
maluczkie stadko swe.