488

Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi

1. Chcemy do śmierci Jezusie być Twoi
Chcemy na zawsze wiernymi Ci być
Z Tobą się wierna drużyna ostoi
Ciebie na zawsze gotowiśmy czcić
2. Chcemy posłusznie bez wszelkiej obawy
Z Tobą Baranku w cierniowy iść ślad
Za nas stoczyłeś ból ciężki i krwawy
Za nas do grobu ciemnegoś się kładł
3. Myśmy wokoło Ciebie się zebrali
Świętym przymierzem połączył nas krzyż
Tobieśmy wierne serce swe oddali
Przyjmij i w księgi żywota je wpisz
4. Kiedy nas pokus nawała powali
Ty do zwycięstwa sam będziesz nas wiódł
To Twoja miłość znowu nas ocali
Znowu ze śmierci wydrzemy się wrót
5. Chcemy na zawsze być Tobie oddani
Chcemy należeć do Twych wiernych rzesz
Ty nas do pewnej poprowadź przystani
Ty nas od pokus i od złego strzeż