484

Wielka jest wierność Twa

1. Wielka jest wierność Twa Boże, mój Ojcze.
Nie zmieniasz się, zawsze jesteś ten sam.
Kto Tobie ufa, nie może się zawieść.
Twa miłość, wierność Twa na wieki trwa.
Chór:
Wielka jest wierność Twa, wielka jest wierność Twa.
Ranek rankowi podaje tę wieść.
Chlebem powszednim obdarzasz mnie co dzień
Wielka jest wierność Twa, niezmiennie trwa.
2. Cała natura wielkość Twoją głosi.
Słońca, księżyca ten sam zawsze bieg.
Wiosna po zimie niezmiennie nadchodzi.
Wszystko wiernością Twą i łaską tchnie.
3. Grzechy przebaczasz nam, dajesz Twój pokój.
Swą obecnością obdarzasz co dzień.
Siłą na dzisiaj, nadzieją na jutro,
Twa ręka Panie mój wciąż darzy mnie.