477

Do śmierci z Biblią Świętą

1. Do śmierci z Biblią Świętą
ja nie rozstanę się!
Radością niepojętą
napełnia ona mię.
Chór:
Nigdy ja, nigdy ja
mej Biblii nie porzucę!
Nigdy ja, nigdy ja
nie porzucę Księgi tej!
2. Gdy drogi cel się zatrze
wśród życia mego burz,
znów na Golgotę patrzę,
bo Biblia to mój stróż.
3. Do łez mię ona wzrusza,
z niej bije Prawdy zdrój,
z niej żywot czerpie dusza,
to skarb najdroższy mój.