470

Zbawiciel w Kanie Galilejskiej

1. Zbawiciel w Kanie Galilejskiej
na święto ślubu przyszedł sam
i pierwszy raz na ziemi judzkiej
okazał swoją chwałę tam.
Chór:
O, Panie nasz, pobłogosław nas
i okaż dziś chwałę swą!
O, Panie nasz, pobłogosław nas
i z nami parę tę!
2. Błogosław życie młodych, Panie,
bądź gościem ich po wszystek czas!
Niech im się złego nic nie stanie!
Błogosław młodych, z nimi nas!
3. Niech kwieciem ścielą się ich drogi,
Ty sercom ich daj pokój swój!
Ty, Boże, stwórz im żywot błogi,
po wszystkie dni Ty przy nich stój!
4. Bez światła Twego, Panie Boże,
radości nie ma w świecie złym,
gdyż świat ten nic nam dać nie może,
Tyś tylko szczęściem w życiu tym.
5. O, Jezu, Królu łask i Panie,
Ty prowadź nas i nami rządź!
Przez całe życie nasze stale
Pasterzem naszym dobrym bądź!