466

Piękne dni życia naszego

1. Piękne dni życia naszego,
siły młodości, wiosenny czas
my poświęcimy dla Zbawcy,
młodość swą dajmy Mu wraz!
Cóż może być piękniejszego,
jak w służbie dla Pana trwać?
On celem życia naszego,
serca swe chciejmy Mu dać!
2. Słyszysz, jak Chrystus nas wzywa?
Służmy Mu wiernie więc wszyscy wraz!
Dłużej nam zwlekać nie wolno,
krótko wszak łaski trwa czas.
Sztandar z imieniem Chrystusa
wznieśmy odważnie więc wzwyż!
Idźmy śladami Jezusa,
patrząc na Zbawcy ten krzyż!
3. Śmiało z imieniem Chrystusa,
bracia, pójdziemy z nieprawdą w bój.
W grzechach tysiące dusz ginie,
nieśmy pociechy im zdrój!
Chociaż nas tu nie przyjmują,
śmiercią niech grożą też nam,
z pieśnią radosną na ustach
złamiem złą moc piekieł bram!