465

Ja kocham Cię, Jezu

1. Ja kocham Cię, Jezu,
Tyś cały mój świat.
Dla Ciebie wszystkiego
wyrzekam się rad.
Wszak w Tobie jedynie
ratunek mi dan.
Ja kocham Cię, Jezu,
Tyś Wódz mój i Pan!
2. Ja kocham, boś pierwszy
ukochał Ty mnie.
Twa śmierć na Golgocie
ratunek mi śle.
Ja kocham Cię, Jezu,
dla krwawych Twych ran.
Ja kocham Cię, Jezu,
Tyś Wódz mój i Pan!
3. Ja kocham Cię teraz,
gdy jasny lśni dzień,
a także, gdy śmierci
przybliży się cień,
a w niebie ma dusza
uwielbi Cię tam.
Ja kocham Cię, Jezu,
Tyś Wódz mój i Pan!