457

O, przyjdź, błądzący grzeszniku!

1. O, przyjdź, błądzący grzeszniku!
Oto Jezus wzywa cię
i jak wszelkich łask nasz Dawca,
radość w serce On ci śle.
Chór:
Ty, co pragniesz oczyszczenia,
twego wiecznego zbawienia,
On kocha cię!
O, przyjdź, On czeka na cię!
2. Porzuć grzech i złóż swe brzemię,
nie oglądaj za złym się,
bo przyjdzie ta błoga chwila,
gdy Pan wyswobodzi cię.
3. Światło świeci już dla wielu
z tych, co porzucili zło.
Będzie świecić i dla ciebie,
jeśli przyjmiesz drogę tą.