451

Daj Ojcze ducha Swego nam

1. Daj, Ojcze, Ducha swego nam,
jak obiecałeś z dawna sam.
Rozpłomień w sercach święty żar!
Z serc takich Ci najlepszy dar.
2. Pobożność w sercach naszych wzbudź,
ku niebu myśli nasze zwróć.
Pokorę w serca nasze wlej,
abyśmy szli po drodze Twej.
3. Niech nas oświeca Prawdy blask!
Pomnażaj wiarę w zdrój Twych łask.
Dziękczynny hołd Ci będziem nieść,
zanucim pieśń na Twoją cześć!
4. Wszechmocny Boże, niechaj Ci
pochwałą ziemia z niebem brzmi!
Niech i Syn Twój po wszystek czas
sławiony będzie z Tobą wraz!