435

Z zwycięstwa do zwycięstwa

1. Z zwycięstwa do zwycięstwa
ja z Panem pragnę biec,
bo On mi doda męstwa
i w walce będzie strzec;
a pod opieką Pana
ja nie ulęknę się,
moc Jego niezrównana
zachowa w wierze mnie.
2. Me serce się raduje,
że Pan powołał mnie,
że drogę mi wskazuje
i łaski swoje śle.
O, Panie, mocy moja,
nadziejo lepszych dni!
Za wielką miłość Twoją
cóż w zamian oddam Ci?
3. Choć troski i cierpienia
Przeciwnik często śle,
nie boję się zwątpienia,
bo Pan pociesza mnie.
Przez Święte swoje Słowo,
przez jego zbawczą treść
Pan pragnie mnie stopniowo
do wiecznej chwały wznieść.