429

O, Jezu, zostań z nami

1. O, Jezu, zostań z nami,
bo już nadchodzi zmrok.
Nad Twymi niech sługami
Twój święty czuwa wzrok.
2. Ach, zostań, bo pragnienie
zbawienia znika znów.
Wzbudź je w nas przez promienie
światłości Twoich Słów.
3. Bądź przy nas, bo ustaje
Twej wiary święty żar.
Niech duch Twój nie przestaje
ten utrzymywać dar.
4. Już światło prawdziwego
Kościoła gasnąć chce.
Niech moc nam Słowa Twego
utrzymać raczy je.
5. O Panie, zostań z nami,
a w niepokoje te
pod swymi skryj skrzydłami
strwożone dzieci Twe.
6. Bezpiecznie nam być, Panie,
pod świętą władzą Twą,
bo nie jesteśmy w stanie
podołać siłą swą.