422

Twarzą w twarz z mym Zbawicielem

1. Twarzą w twarz z mym Zbawicielem
spotkamy się w pewien czas.
Ach, ta chwila błoga będzie,
gdy do siebie weźmie nas!
Chór:
Twarzą w twarz, jak błoga chwila!
Twarzą w twarz widzieć Go chcę
i na zawsze z Panem zostać,
zawsze z Nim radować się.
2. Teraz jak w zwierciadle widzę,
przez zasłonę jakby tuż.
Błogi dzień już wnet nadejdzie,
gdy Go w chwale ujrzę już.
3. Co za radość tam nas czeka!
Boleść, smutek zniknie tam,
drogi się też wyprostują,
wszystko jasne będzie nam.