416

O, jak pragnę słyszeć głos Boży

1. O, jak pragnę ja słyszeć głos Boży,
wiedzieć to, co czynić mam.
To pragnienie się z każdym dniem mnoży.
Bóg niech mi pomoże sam.
Chór:
Chcę być bliżej, bliżej, bliżej Mistrza nóg,
Słowa Jego słuchać chcę.
Pragnę więcej wiedzieć z tego, co chce Bóg,
w Prawdzie, w cnotach ćwiczyć się.
2. Poświęć mnie, Panie, ja Ci służyć chcę
dla Twych niezliczonych łask.
Duszo moja, patrz zawsze na Zbawcę,
w Nim życia światłości blask.
3. Błoga chwila ta, w której zgnębiony
staję, Panie, przed łask tron.
Szczerze modlę się jak zachwycony,
czuję, żeś Przyjaciel mój.
4. Zbawicielu mój, miłości zdroju,
łaski Twej poznanie mnóż!
Póki żyję tu, siłą niech Twoją
wznoszę się tam, gdzie jest Bóg.