414

Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask

1. Chcę do zdroju czystych Jezusowych łask,
chcę w nim obmyć grzechy, czystym być jak blask,
a pragnienie moje silne tak się rwie,
w zdroju łaski Boga chcę oczyścić się.
Chór:
Do Pana ja pójdę, pokój duszy znajdę.
Zbawiciel przez krew swoją odkupił mnie sam.
Mocą tej ofiary z Bogiem pojednany,
czystym życiem świecić wciąż pragnienie mam.
2. Nad śnieg bielsza, czystsza ma być szata ma.
Złość i gniew, choć skryte, choćby i myśl zła,
grzeszne to objawy, muszą odejść precz.
Czyste, święte życie serca mego rzecz.
3. Niech od Ojca płynie czystość w duszę mą,
niech Chrystusa miłość jest ostoi zdrój.
Niech ofiarne łaski we mnie mnożą się,
moc ich niechaj tworzy święte życie me.