412

Mam pokój w sercu moim dziś

1. Mam pokój w sercu moim dziś,
dał mi go Pan Bóg sam.
Jak błogo w Bożej łasce żyć!
Tu radość wielką mam.
Chór:
Jezu, Słońce, Twej światłości
pragnę zawsze więcej w sercu mym.
Gdy doń się zbliżysz tak jak gość,
światłem się promieni Twym.
2. Pieśń chwały słyszę w sercu dziś,
zdrój pociech płynie doń.
Unosi mnie aż w niebios wyż
tej świętej pieśni ton.
3. Pragnienie w sercu moim mam
łask Bożych poznać zdrój.
Duch wznosi się ze świata tam,
gdzie znikła boleść, znój.