406

Za ojczyzną zatęskniła dusza ma

1. Za ojczyzną zatęskniła
spracowana dusza ma.
Tam mnie czeka cisza miła,
radość tam bez końca trwa.
Chór:
Z obcych krajów do ojczystych,
do ojczyzny śpieszyć chcę,
gdzie w promieniach gwiazd złocistych
chwała niebios błyszczy się.
2. W mej ojczyźnie pokój błogi,
pokój, którym gardzi świat,
lecz lud Boży, choć ubogi,
posiadać go zawsze rad.
3. W mej ojczyźnie radość płonie,
zgłębić jej nie mogę sam.
Tam łza z oczu już nie płynie,
boleści też nie ma tam.