378

Przyjaciel mój jest Chrystus

1. Przyjaciel mój jest Chrystus Pan,
o, jak On miłym mi!
On duszę moją leczy z ran,
obcuje ze swymi.
Chór:
Pochwalon bądź Ty, Jezu, sam,
żeś się stał Zbawcą drogim nam.
Ciebie wysławiam z radością,
żem Twą kupioną własnością.
Ciebie wysławiam z radością,
żem się stał Twoją własnością.
2. Jezus jest dobry Pasterz mój,
On mię zna, o mnie dba.
Cieszy, gdy trapi ciężki znój,
wspiera, gdy siła mdła.
3. Mój Jezus jest najlepszy Pan,
pociecha w smutku mym.
On mię ratuje w trwodze sam
mocnym ramieniem swym.
4. Mój Jezus jest godłem moim,
z Nim nikt nie zrówna się.
Jakże mi bywa miło z Nim,
On w niebo wiedzie mnie.