376

O, nie smuć się. lecz walcz z niedolą

1. O, nie smuć się, lecz walcz z niedolą,
bo słońca wschodzi jasny blask.
„O, nie smuć się, Pan zawsze z tobą”,
radośnie śpiewa w górze ptak.
Chór:
O, nie mów, że zbawienia nie ma,
gdy serce twe jest pełne trwóg.
Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy.
Im większy ból, tym bliżej Bóg.
2. O, nie smuć się, idź naprzód śmiało,
nadzieję zawsze w sercu miej.
Gdy w życiu twym radości mało,
w Jezusa miłość wierzyć chciej.
3. O, nie smuć się! Wiosenny ranek
zwiastuje też świeżością róż,
że Pan jest tuż, że kocha ciebie
i nie opuści nigdy już.
4. Słoneczny blask i kwiat chabrowy
natchnienie dają duszy mej,
a dźwięki strun i ptasząt śpiewy
wciąż mówią też: „O, nie smuć się”.