374

Godziny miłe przeszły nam

1. Godziny miłe przeszły nam, Braterstwo, pokój wam!
I Pan niebiański zysk nam dał, Braterstwo, pokój wam!
Choć miło było pośród nas, lecz rozstać musim się teraz.
Braterstwo, pokój wam!
2. Wielmożne rzeczy czynił nam, Braterstwo, pokój wam!
Na sprawiedliwych ścieżkach tych prowadzi nas tu Pan.
Zbawiciel zawsze blisko nas, niech chwała brzmi na każdy czas.
Braterstwo, pokój wam!
3. Na odjazd dajmy sobie dłoń, Braterstwo, pokój wam!
Niech miłość bratnia wzmacnia nas, Braterstwo, pokój wam!
Do Stwórcy wzniesiemy nasz wzrok i myśląc o was każdy krok.
Braterstwo, pokój wam!
4. Udzielił nam radości Pan, Braterstwo, pokój wam!
Z radosną chwałą każdy z nas do domu wraca już.
Bo w służbie Pańskiej pragnę trwać aż do ostatnich życia lat.
Braterstwo, pokój wam!
5. Daj, Stwórco, aż się zejdziem znów, Braterstwo, pokój wam!
A kto w wędrówce wytrwa tej, Braterstwo, pokój wam,
i chwałę swemu Zbawcy da ze wszystkich naszych serc i sił.
Braterstwo, pokój wam!
6. Gdy Stwórca nas odwoła stąd, Braterstwo, pokój wam,
to chwała pieśni zabrzmi w nas, Braterstwo, pokój wam!
Złączone razem w anielski chór, przejdziemy przez niebiański twór.
Braterstwo, pokój wam!
7. Tam nie ma żadnych życia zgon, Braterstwo, pokój wam,
Niebiańskie mnóstwo złączy nas, Braterstwo, pokój wam!
Oddamy Bogu chwałę wraz, radosny śpiew na wieczny czas.
Braterstwo, pokój wam!