361

Jezu, Zbawco mojej duszy

1. Jezu, Zbawco mojej duszy,
daj do siebie zbliżyć się.
Nawałnica szumi blisko,
do swej piersi przytul mię.
2. O, jak dobrze ufać Tobie,
jak u Ciebie bezpiecznie,
i z wszystkimi wybranymi
w niebie Twoim być wiecznie.
3. Chroń mię od burz w moim życiu,
aż dokończy mój bieg się,
tedy wprowadź mię w port pewny,
bym wiecznie oglądał Cię.
4. Innego schronienia nie mam,
w Tobie składam nadzieję.
Nie ostawże mnie samego,
drogi Jezu, wzmocnij mię.
5. W Tobie ufność mą pokładam,
nikt też nie ustraszy mię,
bo pod cieniem Twoich skrzydeł
znajdę pewne schronienie.
6. Boś Ty jest ten zdrój żywota,
który gasi pragnienie.
Bądź tym źródłem w moim sercu,
co w wieczny żywot płynie.
7. Wielkie łaski nad łaskami,
Jezu, w Tobie moje są.
Niech Twa świętość mię poświęci,
weź mnie czystym w radość Twą.
8. O, jak dobrze ufać w Tobie,
jak u Ciebie bezpiecznie,
i z wszystkimi wybranymi
w niebie Twoim być wiecznie.