36

Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć

1. Śpiewajmy dzisiaj Panu cześć,
bo Pan nasz zbawił świat,
i wszystkim ludziom głośmy wieść,
nadzieję lepszych lat.
Chór:
Pan dał nam zbawienie
zasługą swojej krwi.
Dziś wszystko stworzenie
zawdzięcza przyszłość Ci!
2. W miłości nieprzebranej swej
Pan zbawił wszystkich nas.
Obronił nas od śmierci złej,
Królestwa zsyła czas.
3. Dziś zstąpił już na ziemski łan,
by ludziom szczęście dał.
Ach, jakże dobrym jest nasz Pan!
Chce dać nam wieczność chwał.