321

Czymże, Panie, się odwdzięczę

1. Czymże, Panie, się odwdzięczę,
żeś mnie przyjął w łasce swej?
Dziś przed Tobą kornie klęczę,
życie moje przyjąć chciej.
Oddam moje ziemskie prawa,
przywilejów ziemskich dar.
Obietnica Twa łaskawa
kryje w sobie droższy czar.
2. Tyś mnie, Panie, z ducha spłodził,
Tyś mi nowy umysł dał.
Tyś nadzieją mnie odrodził,
abym lepszy żywot miał.
Niech więc ziemskie me naczynie
nie przeszkadza w służbie mi!
W każdej myśli, w każdym czynie
pragnę wiernie służyć Ci.
3. Wierzę w Twoją krew kosztowną.
Raz za wszystkich dałeś ją.
Przez Twą miłość niewymowną
odkupiłeś duszę mą.
Jakże wielka Twa ofiara,
bezgraniczna dobroć Twa!
Z serca płynie moja wiara.
Serce tylko Ciebie zna.