320

Już się zbliża ta godzina

1. Już się zbliża ta godzina,
pełna łask, pełna chwał.
Wkrótce w blasku ujrzym Syna,
który nam krzyż swój dał.
Wkrótce odejdziemy stąd tam,
gdzie Boska chwała lśni.
Zacznie się Królestwa rząd
wkrótce, za kilka dni.
2. A gdy minie chwila zgonu,
zmieni nas w Boski stan,
a wybrańców u stóp tronu
przyjmie sam Chrystus Pan.
I u Jego Boskich stóp Pan
wyznaczy miejsce ci,
gdy się skończą chwile prób
wkrótce, za kilka dni.
3. Wówczas będziem pełni chwały,
pełni chwał, pełni łask,
mając żywot doskonały.
Będzie w nas Stwórcy blask.
Niech więc Panu za ten plan
wiekuista chwała brzmi,
bo nas czeka Boski stan
wkrótce, za kilka dni.