315

Do światła dąż, gdzie przystań twa

1. Do światła dąż, gdzie przystań twa,
bo już nadchodzi noc,
a światło Ci ochronę da.
W światłości Pańska moc.
2. Do światła dąż, a znajdziesz już
spokojną, cichą toń,
gdzie nie ma wichrów, nie ma burz,
gdzie rządzi Pańska dłoń.
3. Do światła dąż, a zbędziesz się
podstępnej nocy zdrad,
bo Zbawca wnet obroni Cię,
gdy pójdziesz w Jego ślad.
4. Do światła dąż, a w drodze tej,
choć wąska i wśród łez,
na krzyż zwrócone oczy miej,
gdzie twej wędrówki kres.
5. Więc śmiało tam do światła dąż,
tam kieruj kroki swe,
gdzie źródło Prawdy bije wciąż,
tam, gdzie zbawienie Twe.