284

Pan jest mym Pasterzem

1. Pan jest mym Pasterzem i strzeże mnie,
od złego mnie broni sam,
więc chociaż złość dziś szerzy się,
ja spokój w Panu mam.
Chór:
Pod Jego opieką wciąż pragnę być,
On strzeże wciąż i karmi mnie.
Pod Jego skrzydłem mogę się skryć,
gdy wróg przybliży się.
2. Pan karmi mnie Słowem swych Świętych Ksiąg,
do walki dodaje sił
i darzy łaską swoich rąk,
bo chce, bym wiecznie żył.
3. A kiedy ucisku już przyjdzie noc
i gdy przyjdzie chwila zła,
obroni wnet mnie Pańska moc,
Pan łaskę swoją da.
4. Do nieba mnie weźmie, da Boski stan
w nagrodę za trudy me,
bo w swej miłości Zbawca Pan
mojego szczęścia chce.