269

Wkrótce głosy całej ziemi

1. Wkrótce głosy całej ziemi
wzniosą świętej pieśni ton.
Mesjasz z wybrańcami swymi
wstąpi na królewski tron.
Chwała Panu, Zbawcy świata,
cześć i chwała ze wszech stron!
Chór:
Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Amen.
2. Świat się stroi w nowe szaty,
ścichnął odgłos groźnych fal.
Już na puszczy kwitną kwiaty,
echo niesie pieśń tę w dal.
Chwała Panu, co świat zbrata!
Sercem wdzięcznym Pana chwal.
3. A przed Zbawcą Kościół Boży
czeka na królewski rząd,
aż Pan tym koronę włoży,
co zwycięsko wyszli stąd.
Chwała Panu, Barankowi,
który zmazał grzechu błąd!
4. Już nadzieje wypełnione,
Syon Boski zyska stan.
Ciało Pańskie uwielbione
do swej chwały przyjmie Pan.
Chwała Panu i Królowi,
co wykonał Boski plan!