253

Coraz bliżej drogi kres

1. Coraz bliżej drogi kres,
coraz bliżej nieba próg.
Zapomnijmy naszych łez,
a policzy te łzy Bóg.
[:Za łez naszych gorzki zdrój
da nagrodę Zbawca mój.:]
2. Coraz bliżej Słońca blask,
wnet się skończy droga ta
i nastanie okres łask,
jakie Pan ludowi da.
[:Za nasz trud i za nasz znój
da nagrodę Zbawca mój.:]
3. Już obecny Chrystus Pan,
już Królestwa przyszedł czas.
Przyszedł spełnić Boski plan
i do nieba zabrać nas.
[:Gdzie niebiańskich gwiazdek rój,
tam nas przyjmie Zbawca mój.:]