224

Przez boleści, przez cierpienia

1. Przez boleści, przez cierpienia,
przez śmierć Pan odkupił świat,
aby jako Król stworzenia
rządził ziemią tysiąc lat.
Chór:
Przez Twą krew i przez Twój krzyż,
Panie, chwilę szczęścia zbliż!
Tyś od śmierci nas wybawił
przez Twą krew i przez Twój krzyż.
2. Dziś składamy Ci ofiarę,
każdy z nas Ci służyć chce,
tylko wzmocnij naszą wiarę,
racz za sługi przyjąć swe.
3. O, nie opuść w swej miłości
tych, co wiernie służą Ci,
od światowych obroń złości,
daj doczekać lepszych dni.
4. A gdy przejdziem za zasłonę,
wierzym, że nas przyjmiesz sam
i niebiańskich łask koronę
na skroń naszą włożysz nam.