220

O, Panie, racz przyjąć modlitwę

1. O, Panie, racz przyjąć modlitwę mych warg
i ześlij na sługę miłości Twej zdrój.
Nie skarżę się wcale, bo na cóż mi skarg,
gdy czuwasz nade mną, o, Panie, Ty mój!
Chór:
Ducha swego zlej!
Przyjąć w niebo chciej
i w opiece nas miej!
2. O, Panie, przez Twą krew i trudny Twój krzyż
racz dodać mi siły, bym wytrwał wśród prób.
Do Ojca mnie swego przez krew swoją zbliż
i miej wzgląd na sługę, gdy zbliży się grób.
3. Ja wierzę, o Panie, że łaski mi dasz
i chwili pozwolisz doczekać mi tej,
gdy ujrzę nareszcie niebiańską Twą twarz
i doznam pokoju w radości, ach, mej!