22

Świętą Księgę, Prawdy zdrój

1. Świętą Księgę, Prawdy zdrój,
skarb największy zesłał Pan.
Ona koi ziemski znój,
uświadamia ludzki stan.
2. Z Księgi bije światła blask,
co rozprasza nocy mrok;
obiecuje pełnię łask
tym, co wejdą w Boży Rok.
3. Księga proroctw, Boskich praw,
swą historię ma w niej świat.
Za tę Księgę Pana sław
aż do końca ziemskich lat.
4. Księgę Świętą Boska dłoń
dała w hojnej łasce swej.
Niezgłębioną Prawdy toń
znajdujemy w Księdze tej.
5. Chwalmy Pana za ten dar,
co nam wskazał Boski plan.
Z Biblii wiary czerpiem żar,
w Biblii się objawił Pan!