17

Baranku Boży nasz

1. Baranku Boży nasz,
tyś umiłował świat,
Ty nam Królestwo Twoje dasz
i szczęście przyszłych lat.
2. Dziś Ci zanosim śpiew,
śpiewamy na Twą cześć.
Boś Ty nas kupił przez swą krew,
bo w Tobie życia treść.
3. Baranku Boży Ty!
Ślubujem dzisiaj Ci;
Tyś, Panie, w nas a w Tobie my
aż po wieczyste dni.
4. Baranku Boży daj,
niech przyjdzie chwila ta,
gdy uzna Prawdę cały świat
i błyśnie chwała Twa.
5. Baranku Boży mój!
Obecnyś pośród nas.
Wnet weźmiesz w niebo Kościół Twój,
połączysz się z nim wraz.