168

Jezus pośród ludzi wzrósł

1. Jezus pośród ludzi wzrósł,
światło Prawdy ludziom niósł,
aby grzechy świata zniósł,
Miłościwy Zbawca, nasz Król.
2. Z nieba na nasz zstąpił ląd,
aby zgładzić śmierć i błąd,
sprawiedliwy dać nam rząd.
Miłościwy Zbawca, nasz Król.
3. Aby zgasić Boski gníew,
światu dał Pan Prawdy siew
i na krzyżu przelał krew.
Miłościwy Zbawca, nasz Król.
4. W Boskiej chwale z grobu wstał,
uczniom Ducha swego dał.
Obietnicę świętym dał.
Miłościwy Zbawca, nasz Król.
5. Obiecany nadszedł czas.
Jezus przyszedł wtóry raz,
aby w niebo zabrać nas.
Miłościwy Zbawca, nasz Król.