164

Chrystusowi, hej, żołnierze

1. Chrystusowi, hej, żołnierze!
Czas do boju stanąć nam;
w imię Zbawcy, w świętej wierze
Jezus nas prowadzi sam.
Chór:
I zbroję weź, tę Bożą zbroję,
potężny uchwyć Ducha miecz;
przyłbicą schroń czoło swoje,
wróg przed taką zbroją pierzchnie precz.
2. Dziś z daleka od nas trwoga,
Pan prowadzi nas na bój;
a gdy idziem w imię Boga,
chętnie zniesiem walki znój.
3. Śmiało nieśmy sztandar wiary,
światło Prawdy nieśmy w świat;
już się kończy ten wiek stary,
wschodzi słońce lepszych lat.
4. A lud Pański śmiało kroczy
za zbawienia Wodzem swym,
i wnet ujrzą nasze oczy
chwałę Stwórcy, razem z Nim.