155

Jako grom szumiącej fali

1. Jako grom szumiącej fali,
tak niech brzmi nasz wspólny śpiew,
i niech leci coraz dalej
twoich świętych wielki zew.
Chór:
Alleluja! Alleluja!
Brzmi wśród lasów i wśród pól,
Chrystus Pan w Królestwie chwały,
przyszedł teraz jako Król.
2. Już się ptasząt chór rozlega,
na świat wschodzi Słońca blask;
bo Pan Alfa i Omega,
bo Pan dawca wszelkich łask.
3. Zbawco, przyjmij nasze dary,
jakie niesiem przed Twój Tron;
dar z serc naszych czystej wiary,
Twej nauki święty plon.