143

Ach, jeszcze tylko kilka lat

1. Ach, jeszcze tylko kilka lat,
wnet się zakończy znój i trud;
z radością rzuci niski świat
świętych wybrańców Pański lud.
2. Lecz do ostatka wytrwać trza
i prawdę jasną światu nieść,
ucieszy ludzkość Prawda ta,
ta o Królestwie cudna wieść.
3. Obecny Zbawca pośród nas,
zapowiedziany już od lat;
Królestwa Jego wschodzi czas,
na ziemi zaprowadzi ład.
4. W niebiańskiej chwale zstąpił Pan,
Baranek Boży, święty Król,
aby wykonać Boski plan,
by zgładzić z świata śmierć i ból.
5. Więc trzeba Zbawcę witać nam;
Oblubienicę Pan wziąć ma;
powiedzie ją do nieba bram,
gdzie Pan koronę chwały da.