137

Jezus jest ucieczką dusz

1. Jezus jest ucieczką dusz,
On pociechą w smutku nam;
u stóp krzyża żal swój złóż,
Jezus cię pocieszy tam.
I ustrzeże cię od burz;
skrzydłem cię okryje sam,
a gdy skończysz życie już,
do niebiańskich wpuści bram.
2. W służbie Jezusowej wciąż
musisz dążyć w Jego ślad;
wąską ścieżką, bracie, dąż,
Jezusowych słuchaj rad.
Bo w tych radach święty mąż
widzi Boskiej mocy ład;
rada Pańska wzmacnia wciąż
i ochrania cię od zdrad.
3. W Słowie Pańskim Prawdy treść,
światłość, co nad światem lśni,
a więc ludziom prawdę nieść
trzeba w ostateczne dni.
Głośmy światu cudną wieść,
hymn radosny niechaj brzmi,
i oddajmy Panu cześć;
chwała, Zbawco, chwała Ci!