132

Ja zaśpiewam o Chrystusie

1. Ja zaśpiewam o Chrystusie,
który kupił nas swą krwią;
o mym Zbawcy, o Jezusie,
w nim nadzieje nasze tkwią.
Chór:
Chwała Ci za odkupienie!
Tyś założył Kościół swój,
przez krzyż dałeś przebaczenie,
chwała Ci, o Zbawco mój.
2. Z grzechu dźwignął świat ludzkości,
a choć w niebie dom swój miał,
w bezgranicznej Swej miłości,
za nas życie swoje dał.
3. Nowe świta już Zaranie;
Zbawca przyszedł na świat znów,
aby objąć królowanie
zgodnie z prawdą Bożych Słów.
4. Więc śpiewajmy o Kapłanie,
tym największym spośród nas,
który sprawi zmartwychwstanie,
kiedy przyjdzie słuszny czas.
5. I już wschodzą jasne zorze;
słuszny czas nadchodzi już,
bo jak głosi Słowo Boże,
czas miał przyjść wśród jasnych zórz.