130

Pan pośród nas! Treść słów tych trzech

1. Pan pośród nas! Treść słów tych trzech,
ach, jakże mile brzmi;
bo gdzie jest Pan, tam znika grzech,
i tylko prawda lśni.
Pan pośród nas obecny już,
na ziemski zstąpił łan
w promiennym blasku rannych zórz,
Zbawiciel, Król i Pan.
2. Już nie opuści Pan swych sług,
na zawsze złączy nas;
powiedzie nas do Ojca nóg,
gdy będziem z Panem wraz.
A jak nam Pan wezwanie dał,
by rzucić ziemski stan,
tak przyjmie nas do swoich chwał
Zbawiciel Król i Pan.
3. O Zbawco nasz, o Królu nasz!
Odwagę w serca wlej!
Ty dla nas miłość wielką masz,
dla wiernej trzódki swej,
Tyś dał nam poznać Prawdę Twą
i wzniosły Boski Plan,
niech wiecznie więc te słowa brzmią
Zbawiciel Król i Pan.