125

Przez łaskę Twoją wiarę mam

1. Przez łaskę Twoją wiarę mam,
co broni mnie przed chwilą złą,
boś, Zbawco, wejrzał na mnie Sam
i otoczyłeś łaską Twą,
już teraz świętym pragnę być,
już uciech świata nie chcę znać,
bo w Tobie wiecznie mogę żyć,
gdy raczysz na mnie łaskę zlać.
2. Twa mądrość niech prowadzi mnie,
bym w służbie Twojej wiernym był.
A gdy wędrówka skończy się,
spraw Panie, abym w chwale żył,
spraw, abym był na duchu zdrów,
niech serce moje słucha Cię,
niech Prawda Twoich świętych słów
po całej ziemi szerzy się.
3. A zbroję Bożą na mnie włóż,
bym mógł zwycięski stoczyć bój;
a gdy się skończy trud mój już,
racz przyjąć mnie, o Zbawco mój.
Do Ojca mnie swojego zbliż,
o miłościwy Zbawco nasz;
przez Twoją krew i przez Twój krzyż
Ty nam koronę w niebie dasz.