121

Opatrzność Pańska nad nami trwa

1. Opatrzność Pańska
zawsze nad nami trwa,
Pan daje łaski Swej,
opiekę w chwili złej,
bo Pan swe dzieci zna.
W opiece je ma.
Chór:
A więc ufam Panu,

On nas wiedzie Sam,
a w myśl Jego planu,
nie da zginąć nam.
2. Przyjmijmy każdą
próbę z rąk świętych tych;
Pan wzmacnia przez to nas,
lecz wkrótce przyjdzie czas,
że Pan nagrodzi swych,
gdyż miłuje ich.
3. Nie troszczmy się o jutro,
jutrzejszy czas
w swych rękach trzyma Bóg;
a dla swych wiernych sług,
co postanowił raz,
to i czeka nas.