99 – Gdzie tylko zwrócisz krok

1. Gdzie tylko zwrócisz krok,
Tam jest obecny Pan.
Nad nami Pański czuwa wzrok
I strzeże każdy stan.

2. Pod strażą Pańskich ócz,
Lud święty pewny jest,
Bo dał nam Pan do nieba klucz,
Przez święty Ducha chrzest.

3. Na Pański stajem zew
I dążym w Pański ślad,
Bo wierzym święcie w Pańską Krew,
Co wybawiła świat.

4. Wnet skończy się nasz ból,
Bo bliski jest już czas,
Gdy rządy swe obejmie Król,
I w niebo weźmie nas.