97 – Gdy smutek dręczy duszę twą

1. Gdy smutek dręczy duszę twą,
Przed Panem stań na kilka chwil.
W modlitwach kornie głowę schyl,
A łatwiej zniesiesz chwilę złą.

2. Pan Jezus ci pociechę da,
I ześle błogi spokój ci,
Bo w Nim głęboka miłość tkwi,
On dla nas wszystkich dobroć ma.

3. Omijaj więc z daleka świat,
I wszystko, co masz, Panu daj.
Jednego tylko Pana znaj,
A Jezus będzie ci jak brat.

4. A kiedy skończysz życie już,
Pan Jezus weźmie w niebo cię,
Gdzie chwałą będziesz cieszył się,
Więc w Panu całą ufność złóż.