95 – Jak piękna, chwalebną, radosną jest wieść

1. Jak piękna, chwalebną, radosną jest wieść,
Że Chrystus na ziemi Królestwo ma wznieść,
Że miłość Chrystusa odrodzić ma świat,
Gdy rządzić nam będzie przez ciąg tysiąc lat.

2. Chcę cierpieć z Chrystusem i życie swe dać,
Za prawdę i wierną w Chrystusie mą brać.
Chcę w Pańskie iść ślady i cierpieć wraz z Nim,
By Pan we mnie mieszkał, a ja w Panu mym.

3. Chcę czystej mądrości, co z górnych jest stron,
Bym zawsze tak czynił, jak każe nam On.
Chcę Ducha Chrystusa, bym wiernie mógł żyć,
W harmonii z Jehową i z Słowem wciąż być.

4. Chcę wyzbyć się świata i ziemskich mych praw,
A za to Ty, Panie, w wieczności mnie zbaw.
Od grzechów mnie zwolnij i daj Boski stan,
Boś Ty jest nasz Zbawca i Król nasz, i Pan.