91 – Duch On Święty Pański wpływ

1. Duch On Święty Pański wpływ,
Jest skuteczny w mocy swej,
W kim zamieszka, ten już żyw,
Więc go na nas Ojcze zlej,
Nad pielgrzymem zlituj się,
Który dąży w ciemną noc;
Duchem Świętym oświeć mnie.
On przedstawia Twoją moc.

2. Ta moc Ducha, Pański Duch,
Jak pochodnia wiedzie nas.
On wyrabia wiary słuch,
Każe wytrwać w każdy czas.
Kiedy duszę rozpacz gnie,
Gdy już serce upaść ma,
Święty Duch wnet zjawia się,
Ten wpływ Pański łaska Twa.

3. Duch ten od Zielonych Świąt,
Poprzez Ewangelii Wiek,
Krzewił Prawdę zwalczał błąd,
Z niego siłę czerpał człek.
A kto Ducha tego ma,
Ten rozumie Boski plan,
Wiernie w Swej ofierze trwa,
Czyniąc tak, jak każe Pan.